Koorschool


Dé basisschool waar muziek in zit!   

De Koorschool is een bijzondere basisschool voor jongens en meisjes vanaf groep 5, waar naast de normale vakken veel aandacht wordt besteed aan een hoogwaardige muziekopleiding van de leerlingen. Dankzij een speciale vrijstelling van de minister van OCW is dit mogelijk. Leerlingen van de Koorschool genieten 200 uur muziekles per jaar op school, een groot contrast met het tanende muziekonderwijs op andere basisscholen in Nederland. Het muziekonderwijs is primair gericht op zang; iedere dag krijgen de kinderen lessen als stemvorming, solfège, algemene muziekleer en repertoirestudie. Daarnaast bespelen alle kinderen een muziekinstrument. Het is een kleine school met gemiddeld 65 leerlingen, ongeveer 16 leerlingen per klas.

Het muziekonderwijs is gericht op het zingen in de Kathedrale Koren (zie ‘De Koren’). In toerbeurten verzorgt één van deze koren de muziek tijdens de wekelijkse Hoogmis in de Kathedraal van Haarlem. Gemiddeld betekent dat dat een koorschoolzanger eens in de drie à vier weken op zondag de mis zingt. Kerstmis en Pasen zijn natuurlijk hoogtijden – het zingen in het Kathedrale Koor is dan topsport!

Daarnaast geven de koren regelmatig concerten en wordt meegewerkt aan radio- en televisieopnamen, cd-producties en tournees in binnen- en buitenland.

Het is misschien niet een direct voor de hand liggende gedachte om uw zoon of dochter tussentijds van school te laten veranderen. De Koorschool Haarlem is niet zomaar een school. De leerlingen worden er opgenomen in een muzikale traditie met een culturele vorming die waardevol is voor het verdere leven. Een basisschool met een katholieke identiteit, maar waar ieders eigenheid ten volle wordt gerespecteerd en waar veel aandacht wordt besteed aan de individuele leerling.