Aanbevolen!!! Graag delen op uw facebook:

Op 29 mei concert verzorgd door Southwell Minster Choir.
Aanvang 19.30uur in Kathedraal St. Bavo Haarlem aan de Leidsevaart
(ingang onder de torens, toegang gratis)

Komt allen!