Word Vriend

Aanhef*

Uw voorletters en naam:*

Uw e-mailadres:*

Uw adres:*

Uw postcode:*

Uw woonplaats:*

Uw telefoonnummer:

Ik meld mij aan als Vriend van de St. Bavo Koren. Mijn bijdrage bedraagt per jaar € . Deze bijdrage zal ik overmaken op rekeningnummer NL85 ABNA 0975 5468 48 t.n.v. "St. Vrienden van de St. Bavo Koren" te Haarlem.

Vragen of opmerkingen:


X
X