Word vriend

  Aanhef*

  Uw voorletters en naam:*

  Uw e-mailadres:*

  Uw adres:*

  Uw postcode:*

  Uw woonplaats:*

  Uw telefoonnummer:

  Ik meld mij aan als Vriend van de St. Bavo Koren. Mijn bijdrage bedraagt per jaar (min. € 50,-): Deze bijdrage zal ik overmaken op rekeningnummer NL 20 INGB 0007845332 t.n.v. "St. Vrienden van de St. Bavo Koren" te Haarlem.

  Vragen of opmerkingen: