De koren van het Muziekinstituut

Ontmoet onze koren en koorleden, ontdek hoe alles ooit begon en hoe de droom van één man heeft geleid tot de ontwikkeling van het Muziekinstituut zoals wij dat nu kennen.

Dienstrooster

Oorsprong

Koren

Relaties

Kerntaken van de Koren

De kerntaak van de koren is de verzorging van de kerkmuziek tijdens de liturgische vieringen in de kathedraal. Daarnaast profileert het Muziekinstituut zich als culturele instelling en organiseert of participeert in concerten en uitvoeringen met een representatief karakter. Zo worden bijvoorbeeld het Jongenskoor en de Meisjescantorij regelmatig gevraagd mee te werken aan concerten van gerenommeerde ensembles en orkesten.

Het Kathedrale Koor is verbonden aan de Kathedraal Sint Bavo. Dit is de hoofdkerk van het bisdom Haarlem-Amsterdam en de zetel van de bisschop. Leerlingen worden daarmee lid van een koor met een lange traditie. Door de koorzang komen ze in aanraking met klassieke muziek van alle eeuwen en met de kunst en cultuur binnen en buiten de christelijke traditie.

Word vriend van onze koren!

De stichting Vrienden van de Sint Bavo Koren is in 1981 opgericht met als doel het verwerven en beheren van gelden, teneinde deze gelden aan te wenden voor het bevorderen van de kennis en de praktijk der kerkmuziek en liturgie in het algemeen en in het bijzonder het ondersteunen van de werkzaamheden uitgevoerd door de te Haarlem gevestigde Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal Sint Bavo. Zij tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van subsidies en bijdragen.

U kunt ons steunen! Door vriend te worden, maar ook door fiscaal vriendelijk te schenken of door middel van een éénmalige donatie. Lees er meer over op www.vriendensintbavo.nl!

Elke dinsdag en donderdag is er Open School en woensdag 24 mei Open Dag! Klik hier voor meer informatie.