Koren van het Muziekinstituut

In de loop van de jaren zijn vanuit de Koorschool zeven koren ontstaan met leerlingen en oudleerlingen, elk met een eigen klankkleur en repertoire. Zo is er bijvoorbeeld een jongens- en een meisjeskoor en een koor met jonge talentvolle oud-leerlingen. Met deze koren worden de erediensten in de Kathedraal St. Bavo opgeluisterd en concerten gegeven op podia in binnen en buitenland. Alle koren tezamen, ruim 100 leerlingen en oud-leerlingen, vormen het Kathedrale Koor, het visitekaartje bij uitstek.

Kathedrale koor

Bavocantorij

Mannenkoor

Jongenskoor

Meisjescantorij

Capella Puellarum

Schoolkoor

Soloklas

Repetitieplanning

Kerntaken van de Koren

De kerntaak van de koren is de verzorging van de kerkmuziek tijdens de liturgische vieringen in de kathedraal. Daarnaast profileert het Muziekinstituut zich als culturele instelling en organiseert of participeert in concerten en uitvoeringen met een representatief karakter. Zo worden bijvoorbeeld het Jongenskoor en de Meisjescantorij regelmatig gevraagd mee te werken aan concerten van gerenommeerde ensembles en orkesten.

Het Kathedrale Koor is verbonden aan de Kathedraal Sint Bavo. Dit is de hoofdkerk van het bisdom Haarlem-Amsterdam en de zetel van de bisschop. Leerlingen worden daarmee lid van een koor met een lange traditie. Door de koorzang komen ze in aanraking met klassieke muziek van alle eeuwen en met de kunst en cultuur binnen en buiten de christelijke traditie.

Word vriend van onze koren!

De stichting Vrienden van de Sint Bavo Koren is in 1981 opgericht met als doel het verwerven en beheren van gelden, teneinde deze gelden aan te wenden voor het bevorderen van de kennis en de praktijk der kerkmuziek en liturgie in het algemeen en in het bijzonder het ondersteunen van de werkzaamheden uitgevoerd door de te Haarlem gevestigde Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal Sint Bavo. Zij tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van subsidies en bijdragen.

U kunt ons steunen! Door vriend te worden, maar ook door fiscaal vriendelijk te schenken of door middel van een éénmalige donatie. Lees er meer over op www.vriendensintbavo.nl!

Elke dinsdag en donderdag is er Open School en woensdag 24 mei Open Dag! Klik hier voor meer informatie.