Bavocantorij

Dit uit ruim 35 leden bestaande koor is geselecteerd uit de senioren meisjes en mannen van het Kathedrale Koor. Zij zingen regelmatig binnen en buiten de Kathedraal. Zo begeleiden zij de bisschop bij vieringen in het land (Nationaal Militair Requiem) of verzorgen op uitnodiging concerten en evensongs.

Dit koor streeft er naar op een zo hoog mogelijk niveau te zingen. De dirigent van het beroemde St. Johns College Choir, waar zij in december 2009 een kerstconcert mee hebben verzorgd, was vol enthousiasme over de prestaties van het koor. In de herfst van ieder jaar gaat de Bavocantorij op tournee, het liefst naar Engeland en is graag gezien in o.a. Cambridge, Peterborough, Ely en Lincoln.

Repertoire

Het repertoire van de Bavocantorij is breed en indrukwekkend. Hoogtepunt is ieder jaar de verzorging van het Festival of Nine Lessons and Carols op 23 december in de Kathedraal. Maar ook de Lamentations die ieder jaar door het koor gezongen worden op Goede vrijdag worden gewaardeerd door de muzikale fijnproever.

Elke dinsdag en donderdag is er Open School en woensdag 24 mei Open Dag! Klik hier voor meer informatie.