Schoolkoor

Het Schoolkoor bestaat uit alle kinderen uit de groepen 6 t/m 8 van de Koorschool. Zij worden met enige regelmaat ingezet voor concerten met een profaan karakter.

Repertoire

Het Schoolkoor zingt jaarlijks tijdens het Korenlint op de Open Monumentendag in Haarlem. Daarnaast verzorgen zij ook kerstconcerten, zoals tijdens het telegraafconcert in de Kathedrale basiliek. Ook zingen zij ieder jaar mee mee met een uitvoering van de Mattheus Passion tijdens de paasperiode.

Elke dinsdag en donderdag is er Open School en woensdag 24 mei Open Dag! Klik hier voor meer informatie.