Oorsprong van onze koren

De geschiedenis van het Kathedrale Koor gaat terug tot de middeleeuwen: al vanaf 1300 werd in Haarlemse kerken door koren gezongen. In de Middeleeuwen werden aan kathedralen scholen opgericht om de liturgische muziek te bevorderen.

Ook Haarlem bleef bij deze ontwikkeling niet achter. De eerste berichten over zang in de (oude) Bavo komen van rond 1300. De reformatie in de 16e eeuw maakte ook in Haarlem een einde aan de toen bloeiende praktijk van de kerkmuziek.

Van ideaal tot instituut

In 1937 werd Dr.Kat benoemd als kapelaan aan de Kathedrale Basiliek St. Bavo. Bijna vijftien jaar werkte hij aan zijn ideaal: de herleving van de kerkmuzikale traditie in de Haarlemse Bavo door de heroprichting van de eerste Koorschool in Nederland na de reformatie.

Zijn ideaal was om een school aan de kathedraal te verbinden, net als in de middeleeuwen. In 1946 werd de eerste stap gezet met de oprichting van de ‘Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo te Haarlem’ met als doel de liturgische zang in de kathedraal te stimuleren.

Tot het heden

In 1951 werd het ideaal van Dr. Kat verwezenlijkt: een eigen basisschool aan het Wilhelminapark voor de koorjongens van de kathedraal met naast het reguliere onderwijs dagelijks muziekonderwijs in stemvorming, muziektheorie en repertoirestudie. In 1973 zijn Koorschool en Muziekinstituut verhuisd naar de Westergracht, waar een voormalig nonnenklooster ingrijpend werd verbouwd. Vanaf 1992 werden ook meisjes aangenomen op de Koorschool.

Elke dinsdag en donderdag is er Open School en woensdag 24 mei Open Dag! Klik hier voor meer informatie.