Relaties

De relaties en referenten van het Muziekinstituut zorgen zowel voor financiële ondersteuning als een waardevol samenwerkingsverband. Ook hebben onze koren dankzij deze bijzondere vormen van ondersteuning op de meest prachtige locaties kunnen optreden in binnen- en buitenland.

In 2015 werden er optredens gegeven in: Kathedraal St. Bavo Haarlem; St. Jansbasiliek Laren; Pieterskerk in Leiden; Jongenskorenfestival Oldenzaal; Italië Rome: St Pieter, Sant’Ignazio di Loyola, Santa Maria Trastevere, Santa Cecilia; Philharmonie Haarlem; Schouwburg Haarlem; Schouwburg Amsterdam; Concertgebouw Amsterdam; Engeland: Cambridge, Peterborough, Ely en Lincoln.

Wij danken ook via deze weg onze relaties en referenten heel hartelijk!

Fondsenwerving

St. Vrienden van de koren

Sponsorkliks

Referenten waarmee wordt samengewerkt

Referenten financiële ondersteuning: Stichting St. Jacob Godshuis; Stichting Codde en van Beresteyn; Porticus; Heilig Kerstmis Gilde, Stichting St. Anna Gesticht; Steunfonds Sint Bavo; Pot Stichting; Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser; St. Bonifacius Stichting; Bisdom Haarlem; Stichting Mgr. Van Veen; Zusters van de H. Juliana van Falconieri; Skan fonds (stichting Kans); Stichting Vrienden van de Sint Bavo Koren; Hofstee Stichting; Stichting Zabawas; Theodora Versteegh Stichting; Haarlemsch Muziekfonds; J.C. Ruigrok Stichting; Fonds voor de Podiumkunsten; Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds

Referenten waarmee wordt samengewerkt: Concertkoor Haarlem, Ton Koopman Amsterdamse Cantorij; Kinder Matthäus Obrechtkerk Amsterdam; klassiek educatief muziekproject Rotterdams Philharmonisch Orkest; COV Haarlem, Toonkunstkoor Amsterdam; Nederlands Kamerkoor; KCOV Amsterdam; Defensie: jaarlijkse herdenkingsdienst voor het katholiek Thuisfront; Promenade Orkest; John’s College Choir in Cambridge.

Word vriend van onze koren!

De stichting Vrienden van de Sint Bavo Koren is in 1981 opgericht met als doel het verwerven en beheren van gelden, teneinde deze gelden aan te wenden voor het bevorderen van de kennis en de praktijk der kerkmuziek en liturgie in het algemeen en in het bijzonder het ondersteunen van de werkzaamheden uitgevoerd door de te Haarlem gevestigde Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal Sint Bavo. Zij tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van subsidies en bijdragen.

U kunt ons steunen! Door vriend te worden, maar ook door fiscaal vriendelijk te schenken of door middel van een éénmalige donatie. Lees er meer over op www.vriendensintbavo.nl!

Elke dinsdag en donderdag is er Open School en woensdag 24 mei Open Dag! Klik hier voor meer informatie.