Fondsenwerving

Voor de reguliere schoolkosten wordt geen beroep op sponsoring gedaan, maar bij bijzondere projecten, vooral op gebied van muziek, zoals Cd-opnamen, theaterproducties, buitenlandse concertreizen enz. worden fondsen met ideële doelstellingen benaderd om een financiële of materiële bijdrage te leveren in de onkosten.

Doelstelling

Vanaf begin 2013 is de Commissie Fondswerving actief, met als doelstelling het verstevigen van het financiële fundament van Koorschool en Muziekinstituut. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het bestuur, de ouders, de koorleden en de directie. Wij houden ons altijd aanbevolen voor suggesties die de door ons gestelde doelen financieel eerder mogelijk maken. De school zal er altijd voor blijven waken, dat eventueel verlangde tegenprestaties binnen het algemeen schoolbeleid blijven en passen binnen het karakter van onze school.

Elke dinsdag en donderdag is er Open School en woensdag 24 mei Open Dag! Klik hier voor meer informatie.