Stichting Vrienden van de St. Bavo koren

De Koren van St. Bavo genieten veel waardering en steeds meer bekendheid om hun formidabele zangkwaliteiten in binnen- en buitenland. Het Muziekinstituut koorschool St. Bavo heeft een lange traditie met het opleiden en begeleiden van kinderen op muzikaal gebied. Het jongenskoor bestaat al meer dan 50 jaar. In 1992 hebben de meisjes hun intrede gedaan binnen de koren van de kathedraal en ook zij zingen nu op het hoogste niveau.

Vindt u ook dat deze unieke kwaliteit van koorzang absoluut moet blijven bestaan? Wij, als ‘Vrienden van de St. Bavo koren’, spannen ons daar op vele manieren voor in.

En u weet natuurlijk ook: “Kwaliteit kost geld!” Wilt u uw steun geven aan de koren van St. Bavo? Word dan vriend! Stort uw bijdrage op rekeningnummer NL20 INGB 0007 8453 32 t.n.v. “St. Vrienden van de St. Bavo Koren” te Haarlem.

Wat kunt u als Vriend verwachten?

Regelmatig zullen wij u informeren over de optredens van de koren en eenmaal per jaar ontvangt u een uitnodiging voor een feestelijk concert. Meld u daarom vandaag nog aan als Vriend van de St. Bavo koren en werk mee aan de instandhouding van dit culturele erfgoed.

Contactgegevens van de stichting

Stuur een kaartje met uw gegevens naar:

St. Vrienden van de St. Bavo Koren
Westergracht 61
2013 ZL Haarlem

Of vul uw gegevens in via www.vriendensintbavo.nl

Namens de koren van St. Bavo danken wij u hartelijk voor uw steun. Wij wensen u een onverminderd genieten van de formidabele zang van onze koren!

Elke dinsdag en donderdag is er Open School en woensdag 24 mei Open Dag! Klik hier voor meer informatie.