Donateur worden

Alleen het basisonderwijs van de Koorschool Sint Bavo wordt betaald door het Rijk. Kosten voor het professionele muzikale team, koorrepetities en diensten in de kathedraal worden niet vergoed. Voor de financiering van deze kosten is het Muziekinstituut volledig aangewezen op bijdragen van ouders, van fondsen en donateurs en verder op giften en legaten. Al deze vormen van financiële steun zijn noodzakelijk om het Muziekinstituut met zijn muzikale opleiding en 7 zangkoren te laten voortbestaan. Hierdoor wordt de hoge kwaliteit behouden en kunnen essentiële talentontwikkelingsprojecten worden voortgezet.

Om het Muziekinstituut ter zijde te staan, is in 1981 Stichting Vrienden van de Sint Bavo Koren opgericht. Deze stichting werft en beheert gelden om een aantal activiteiten van het Muziekinstituut te ondersteunen. Stichting Vrienden van de Sint Bavokoren is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is hierdoor een erkend goed en cultureel doel geworden. Als ‘Vriend’ kunt u daardoor een hoger bedrag van uw belasting aftrekken dan u feitelijk schenkt. Op de website van de Stichting Vrienden kunt u meer informatie vinden.

Vriend worden kan al vanaf € 50,- per jaar! Klik hier om direct Vriend te worden en steun de koren van het Muziekinstituut!

Periodieke schenking

Als u uw schenking toezegt voor tenminste vijf aaneengesloten jaren en in een onderhandse akte (zonder tussenkomst van een notaris) vastlegt, is uw gift tot 125% aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Als u dit aantrekkelijk vindt, laat u ons hiervoor de formulieren toesturen. Stuur een mail met uw adres naar: info@vriendensintbavo.nl

Eenmalige donatie

U schenkt als ‘Vriend’ een keer per jaar een bedrag. Ook de kleinste gift is welkom! Voor eenmalige donaties geldt dat ook deze aftrekbaar zijn als het totaal aan gedane giften aan erkende goede doelen in een jaar het drempelbedrag overstijgt.

Word Vriend en maak uw gift over naar: NL85 ABNA 097 55 46 848 t.n.v. Stichting Vrienden van de Sint Bavo Koren onder vermelding van eenmalige donatie.

Nalatenschap

Door Stichting Vrienden van de Sint Bavo Koren op te nemen in uw testament, helpt u de toekomst van het Muziekinstituut met zijn Koren en Koorschool zeker te stellen. U kunt daarbij kiezen tussen een legaat en een erfstelling.

Legaat: u kunt Stichting Vrienden van de Sint Bavokoren opnemen in uw testament in de vorm van een legaat, waarbij u vastlegt dat de stichting een bepaald bedrag of een onroerend goed ontvangt.

(Mede-)erfgenaam: u kunt de stichting ook benoemen tot (mede-)erfgenaam. Dat betekent dat u de stichting samen met uw andere erfgenamen, recht geeft op uw nalatenschap. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in uw testament verdeeld onder de verschillende erfgenamen.

Stichting Vrienden van de Sint Bavokoren is als ANBI vrijgesteld van successierecht. Mocht u uw ideeën met ons willen delen, of in samenspraak verder willen formuleren, neemt u dan contact met ons op: info@vriendensintbavo.nl.

Fonds op naam

Overweegt u een omvangrijke schenking met een persoonlijke invulling? Dan is een Fonds op naam wellicht de aangewezen weg. Een Fonds op naam is een schenking met een gerichte opdracht. U bepaalt zelf de doelstelling van uw fonds. Zo kunt u bijvoorbeeld een Fonds oprichten ten behoeve van een van onze 7 koren of voor structurele bijdragen aan internationale tournees of nieuwe compositieopdrachten.

U bepaalt zelf de naam van uw Fonds. Dit kan uw eigen naam zijn of een naam die verwijst naar het doel. Een Fonds als cadeau voor of ter nagedachtenis aan een dierbare behoort ook tot de mogelijkheden.

Uiteraard bespreken we ook graag persoonlijk met u de vele mogelijkheden en op welke wijze u betrokken wilt zijn. Neem contact met ons op via: info@vriendensintbavo.nl, dan kunnen wij een afspraak met u maken.

Elke dinsdag en donderdag is er Open School en woensdag 24 mei Open Dag! Klik hier voor meer informatie.