Koorschool

Met de Koorschool heeft het Muziekinstituut een goed presterende basisschool waar leerlingen instromen vanaf groep 5. Van de 1000 uur lestijd wordt 200 uur aan muziek besteed.

Met specifieke zang- en muzieklessen zoals repertoirestudie, stemvorming en muziektheorie ontwikkelen zij zich tot geschoolde koorzangers. Door de koorzang komen ze in aanraking met oude en nieuwe muziek en met de kunst en cultuur binnen en buiten de christelijke traditie. De afwisseling van muziek en gewone schoolvakken bevordert het plezier en de motivatie van de leerlingen. Zij worden opgenomen in een muzikale traditie met een culturele vorming die waardevol is voor het verdere leven.

Oorsprong

Karakter

Ouders

Nieuwe ouders

Downloads

De basisschool waar muziek in zit!

Leerlingen van de Koorschool genieten 200 uur muziekles per jaar op school, een groot contrast met het tanende muziekonderwijs op andere basisscholen in Nederland. Het muziekonderwijs is primair gericht op zang; iedere dag krijgen de kinderen lessen als stemvorming, solfège, algemene muziekleer en repertoirestudie. Daarnaast bespelen alle kinderen een muziekinstrument.

Het is misschien niet een direct voor de hand liggende gedachte om uw zoon of dochter tussentijds van school te laten veranderen. De Koorschool Haarlem is niet zomaar een school. De leerlingen worden er opgenomen in een muzikale traditie met een culturele vorming die waardevol is voor het verdere leven. Een basisschool met een katholieke identiteit, maar waar ieders eigenheid ten volle wordt gerespecteerd en waar veel aandacht wordt besteed aan de individuele leerling.

Meer dan alléén zingen en noten leren lezen!

Het muziekonderwijs is gericht op het zingen in de Kathedrale Koren (zie ‘De Koren’). In toerbeurten verzorgt één van deze koren de muziek tijdens de wekelijkse Hoogmis in de Kathedraal van Haarlem. Gemiddeld betekent dat dat een koorschoolzanger eens in de drie à vier weken op zondag de mis zingt. Kerstmis en Pasen zijn natuurlijk hoogtijden – het zingen in het Kathedrale Koor is dan topsport! Daarnaast geven de koren regelmatig concerten en wordt meegewerkt aan radio- en televisieopnamen, cd-producties en tournees in binnen- en buitenland.

Om hun functie als koorzanger goed te kunnen uitoefenen moeten ze een partituur van blad kunnen vertalen naar toonsoort, ritme, maat, melodie, frasering, dynamiek, klankkleur en de Italiaanse muziekaanwijzingen leren begrijpen en interpreteren.

De afwisseling van muziek en gewone schoolvakken bevordert het plezier en de motivatie van de leerlingen. De leerlingen worden er opgenomen in een muzikale traditie met een culturele vorming die waardevol is voor het verdere leven. Door de koorzang komen ze in aanraking met klassieke muziek van alle eeuwen en met de kunst en cultuur binnen en buiten de christelijke traditie.

Word vriend van onze koren!

De stichting Vrienden van de Sint Bavo Koren is in 1981 opgericht met als doel het verwerven en beheren van gelden, teneinde deze gelden aan te wenden voor het bevorderen van de kennis en de praktijk der kerkmuziek en liturgie in het algemeen en in het bijzonder het ondersteunen van de werkzaamheden uitgevoerd door de te Haarlem gevestigde Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal Sint Bavo. Zij tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van subsidies en bijdragen.

U kunt ons steunen! Door vriend te worden, maar ook door fiscaal vriendelijk te schenken of door middel van een éénmalige donatie. Lees er meer over op www.vriendensintbavo.nl!

Elke dinsdag en donderdag is er Open School en woensdag 24 mei Open Dag! Klik hier voor meer informatie.