Nieuwe ouders

Alle informatie voor nieuwe ouders van kinderen die overwegen om ook naar de Koorschool te komen! Laat het ons gerust weten als u iets niet kunt vinden of extra informatie nodig heeft.

Naar de Koorschool

Open dag

Waarom naar de Koorschool?

Kort en krachtig komt het er op neer dat iedereen op de Koorschool St. Bavo zich ervoor inzet dat de kinderen dagelijks met veel plezier naar school komen, zodat zij er in een prettige sfeer hun vrienden en vriendinnen treffen en kunnen leren van het samen zingen, werken en spelen.

Belangrijke aandachtspunten binnen het onderwijs zijn zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, niet alleen voor het eigen functioneren, maar ook voor het reilen en zeilen van de groep. De school ziet het als haar fundamentele taak te werken aan de harmonische ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind. De nadruk wordt daarbij gelegd op de sociaal-emotionele ontwikkeling, waarbij de verstandelijke ontwikkeling niet uit het oog verloren wordt.

Word vriend van onze koren!

De stichting Vrienden van de Sint Bavo Koren is in 1981 opgericht met als doel het verwerven en beheren van gelden, teneinde deze gelden aan te wenden voor het bevorderen van de kennis en de praktijk der kerkmuziek en liturgie in het algemeen en in het bijzonder het ondersteunen van de werkzaamheden uitgevoerd door de te Haarlem gevestigde Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal Sint Bavo. Zij tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van subsidies en bijdragen.

U kunt ons steunen! Door vriend te worden, maar ook door fiscaal vriendelijk te schenken of door middel van een éénmalige donatie. Lees er meer over op www.vriendensintbavo.nl!

Elke dinsdag en donderdag is er Open School en woensdag 24 mei Open Dag! Klik hier voor meer informatie.