Naar de Koorschool

Jaarlijks kunnen rond de 18 nieuwe leerlingen worden geplaatst in groep 5. Er wordt gestreefd naar een gelijk aantal jongens en meisjes. Om voor plaatsing op de Koorschool in aanmerking te komen dienen leerlingen zowel muzikaal als cognitief aan bepaalde criteria te voldoen. Deze criteria en de toelatingsprocedure worden hierna uiteen gezet. Voor instroom in groep 6 wordt verwezen naar onderdeel 6 van de regeling.

Bent u als ouder geïnteresseerd in plaatsing van uw kind op de Koorschool? Dan kunt u, na het doornemen van de schoolgids en de toelatingscriteria -en procedure in het volledige aannameprotocol, het belangstellingsformulier invullen.

Download hier het belangstellingsformulier.
Lees hier het volledige aannameprotocol.

Solisten opleiding - Koren Haarlem soloklas

Aanmelding voor plaatsing in groep 5

Met het ingevulde belangstellingsformulier geeft u als ouder aan dat u toestemming verleent voor toetsing die nodig is om uw kind op de Koorschool te kunnen plaatsen. Na inschrijving voor de stemtest ontvangt u het volledige inschrijfformulier per post, gelieve dit ingevuld mee te nemen naar de stemtest. Dit voorlopige inschrijfformulier wordt pas definitief na schriftelijke bevestiging van de directie van de Koorschool St. Bavo.

Ter voorbereiding op het muzikaal onderzoek organiseert de school drie (groeps-)muzieklessen. Van kandidaat-leerlingen wordt verwacht dat zij aan tenminste twee lessen deelnemen. Tijdens de schoolactiviteitenles voor de kinderen in mei wordt er een informatieve bijeenkomst voor de ouders belegd door de adjunct-directeur. De ouders kunnen daarnaast voor het maken van een afspraak of voor overige vragen bij de adjunct-directeur terecht.

Toetsing

De toetsing die bepalend is voor een eventuele toelating op de Koorschool bestaat uit een aantal onderdelen en voorwaarden. Alle onderdelen en voorwaarden wegen mee in het uiteindelijke besluit om een kind wel of niet toe te laten. Na de drie muzieklessen wordt bij ieder kind een individuele stemtest afgenomen. Hierbij worden de muzikale mogelijkheden van het kind onderzocht. Dit duurt ongeveer 15 minuten en geschiedt aan de hand van een standaard stemtestformulier. Het onderzoek wordt verricht door een van de dirigenten, de stempedagoge en de logopediste.

Nadat alle muzikale onderzoeken zijn afgerond, worden de ouders ingelicht over het resultaat behaald door hun kind. Dit resultaat wordt weergegeven in hele cijfers van 0 tot 10, waarbij tenminste een 6 moet worden behaald om voor de volgende stap in aanmerking te komen.

Koorschool
Koorschool Haarlem Westergracht

Schoolactiviteitenles

De kinderen doen mee aan een schoolactiviteitenles onder leiding van een speltherapeut. De intern begeleider en groepsleerkrachten observeren hierbij. Zij letten o.a. op sociale interactie, sociale vaardigheden, luisterhouding, taakgerichtheid en het algehele functioneren van het kind in een groep. Naar aanleiding van deze middag kan de intern begeleider contact opnemen met de ouders.

De leerling is in staat om te gaan met de eisen die een plaatsing op de Koorschool met zich meebrengt. Daarbij denken wij aan de discipline die het zingen in een koor vraagt en de flexibiliteit die van de leerling wordt gevraagd in de schoolsetting.

Planning voor schooljaar 2017-2018

Open dag
Zaterdag 7 april 2018 – van 13:30 tot 15:45 uur

Muzieklessen ter voorbereiding op het muzikaal onderzoek
Vrijdag 13 april 2018 – van 14:15 tot 14:45 uur
Vrijdag 20 april 2018 – van 14:15 tot 14:45 uur

Individuele stemtesten
Zaterdag 21 april 2018
Woensdagmiddag 25 april 2018 (reservedag)

Schoolactiviteitenles + informatiebijeenkomst voor ouders
Vrijdagmiddag 18 mei 2017 – van 14:15 tot 15:45 uur

Koren Muziekinstituut - repetitieplanning
X
X

Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat er cookies worden geplaatst voor een optimale gebruikservaring. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close