Voorlopig inschrijfformulier

Wat fijn dat uw zoon of dochter naar de Koorschool wil! Via het onderstaande formulier ontvangen wij graag alvast de meest belangrijke gegevens van uw zoon of dochter om de voorlopige inschrijving te kunnen verwerken. Afhankelijk van de uitkomst van de vervolgprocedure volgens ons aannamebeleid (te downloaden op deze pagina) worden deze gegevens bij toelating verwerkt in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys), onze relatiedatabase en e-mailprogramma’s Outlook en Mailchimp. Door onderstaand formulier in te vullen gaat u hiermee akkoord. Zie ook onze Privacyverklaring voor meer informatie. Indien uw kind niet op de Koorschool komt worden al de door u ingevulde gegevens verwijderd.

PERSONALIA


JaNee

JaNee


GEGEVENS VORIG ONDERWIJSBROERS EN ZUSSEN


BroerZusZit al op de Koorschool

BroerZusZit al op de Koorschool

BroerZusZit al op de Koorschool

BroerZusZit al op de Koorschool


NOODNUMMERSMEDISCHE GEGEVENSPERSONALIA VERZORGER 1


De Koorschool is een school die draait op inzet van de kinderen, koorleden, ouders, bestuursleden en het team. Wij doen dan ook een beroep op u om als vrijwilliger één of meerdere taken en/of verantwoordelijkheden op u te nemen waarmee u - vanwege uw beroep, ervaring en/of expertise - een bijdrage kunt leveren aan de Koorschool. Als iedereen een kleine bijdrage doet, is de belasting minimaal. Wij verzoeken u dan ook om naast uw persoonsgegevens aan te geven wat u voor werk doet en bij welke taken u zou kunnen helpen. Alvast hartelijk dank!

GeheimNiet geheim

GeheimNiet geheim

JaNee

JaNee

Administratie / financieelBouw en onderhoudCommercieelCommunicatie / marketingGezondheidszorgHorecaHRICTJuridischOnderwijsOrganisatorischSponsoring / fondswervingTechnisch onderhoudKunst en creativiteitMultimediaAnders (invullen in tekstveld a.u.b.)


PERSONALIA VERZORGER 2


GeheimNiet geheim

GeheimNiet geheim

JaNee

JaNee

Administratie / financieelBouw en onderhoudCommercieelCommunicatie / marketingGezondheidszorgHorecaHRICTJuridischOnderwijsOrganisatorischSponsoring / fondswervingTechnisch onderhoudKunst en creativiteitMultimediaAnders (invullen in tekstveld a.u.b.)


TOESTEMMING VOOR GEBRUIK FOTO'S EN VIDEO'S VAN KIND


Op onze school laten wij u met foto's en opnames zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden en/of activiteiten, zoals schoolreisjes, concerten, tournees, hoogmissen en in de lessen op school. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto's (en soms filmpjes) te zien zijn. Foto's kunnen (online) gepubliceerd worden via de volgende kanalen:

- Social Media kanalen (twitter, Facebook, Instagram);
- Website van de Koorschool en/of de stichting Vrienden van de St. Bavo Koren;
- In de infobrieven, de schoolgids en/of de jaarkalender.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto's en ander materiaal. Wij plaatsen geen foto's waar leerlingen schade aan kunnen ondervinden en we plaatsen nooit namen van leerlingen bij foto's en/of video's. Op Social Media plaatsen we GEEN individuele foto's van kinderen, uitsluitend in groepsverband. We maken deze foto's bij voorkeur vanaf de zijkant en/of van afstand.

Hieronder kunt u aangeven of u wel/geen toestemming geeft voor het (online) publiceren van foto's en/of video's die door ons of in opdracht van ons worden gemaakt. Zonder toestemming wordt uw zoon/dochter niet gefotografeerd en/of gefilmd tijdens activiteiten en/of gelegenheden die wij (online) willen publiceren.

JaNee

JaNee

JaNee

JaNeeTOESTEMMING VOOR VERWERKING EN VERMELDING ADRESGEGEVENS


Op de Koorschool gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. In het 'Privacyreglement verwerking gegevens' staat beschreven hoe de school omgaat met haar leerling gegevens en wat de rechten zijn van ouders en/of leerlingen. Op onze school wordt jaarlijks een naam- en adressenlijst gemaakt met de adressen van leerlingen, koorleden, bestuur- en teamleden. Deze lijst met contactgegevens is praktisch om te kunnen overleggen met andere ouders en/of teamleden van school. Wij vragen hierbij uw toestemming om de naam van uw kind, diens adres en uw telefoonnummer te vermelden in deze lijst, die wordt uitgereikt aan alle ouder(s)/verzorger(s), koorleden, bestuursleden en teamleden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, vinkt u 'nee' aan. In dat geval worden de gegevens van uw kind niet gedeeld in de lijst. U dient er dan zelf zorg voor te dragen dat andere ouder(s)/verzorger(s) u kunnen bereiken, indien u dat wenselijk acht. De informatie op de adressenlijst mag uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijk gebruik onderling, en niet voor bijvoorbeeld reclame.

Tevens verwerken wij uw e-mailadres(sen) in het systeem dat wij gebruiken voor het versturen van de twee-wekelijkse infobrieven (Mailchimp). Ook hiervoor vragen wij uw toestemming.

JaNee

JaNee

JaNee


VERKLARING


De gegevens van dit formulier worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend verwerkt indien uw kind wordt toegelaten op de Koorschool. Indien u wettelijk gezag heeft, heeft u recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind. Meer informatie staat vermeld in onze Privacyverklaring.


X
X

Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat er cookies worden geplaatst voor een optimale gebruikservaring. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close