Ouders

Een goed contact en samenwerking tussen school en ouders is heel belangrijk en bevordert het welbevinden van het kind. Wij informeren de ouders zo volledig mogelijk over alle belangrijke gebeurtenissen in de school. Jaarlijks ontvangen de ouders aan het begin van het schooljaar een jaarkalender, waarop alle reeds bekende belangrijke data en activiteiten van de Koorschool vermeld zijn. Twee keer per jaar wordt een gedetailleerd dienstrooster met daarop alle muziekzaken toegestuurd. Daarnaast komt er twee keer per maand een nieuwsbrief uit, waarin de activiteiten verder uitgewerkt zijn.

We stellen het op prijs als u ons ook op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis, zodat we er in de omgang met uw kind rekening mee kunnen houden of er op kunnen inspelen.


Schooltijden

Schooltijden, overblijven en opvang

Lees meer

Vakanties

Vakantieperiodes van komend jaar

Lees meer

Ziek melden

Afmelden van kinderen wegens ziekte

Lees meer

Dienstrooster

Uitsluitend voor koorleden & ouders

Lees meer

Ouderraad

Het bestuur van de oudervereniging

Lees meer

Klachtenregeling

Klachtenregeling en klachtencommissie

Lees meer

Vacaturebank

Eenmalige en projectmatige taken

Lees meer

Medezeggenschapsraad

De invloed op het beleid van bestuur

Lees meer

Contacten

Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakings-/informatieavonden voor alle groepen. Na de rapporten zijn er avonden om met ons te komen spreken over de vorderingen van uw kind(eren). Dit geldt ook voor gesprekken over de muzikale ontwikkeling met de muziekdocenten en ook voor de vorderingen op logopedisch gebied voor leerlingen die door de logopediste worden behandeld. Op school kunt u zo nodig terecht voor overleg; met uitzondering van korte mededelingen voor schooltijd vinden we het prettig als u vooraf een afspraak maakt. Indien noodzakelijk nemen wij zelf ook met u contact op voor een gesprek.

Alle ouders hebben recht op informatie over hun kind vanuit de school. Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Soms is er maar één ouder van het kind belast met het ouderlijk gezag en de andere ouder niet. Het beleid dat wij hanteren inzake informatie aan gescheiden ouders kunt u downloaden via www.vkonet.nl, of u kunt een brochure hierover aanvragen op school.

Uitvoeringen en concerten


september, 2021

Geen evenementen

Kleinschalig in omvang
Grootschalig in betrokkenheid

Meewerken op school

De betrokkenheid van ouders bij de Koorschool is groot; dit heeft enerzijds te maken met de kleinschaligheid van de school en anderzijds met allerlei activiteiten rondom Koor en Koorschool. We doen als school regelmatig een beroep op ouders om zitting te nemen in commissies, hand- en spandiensten te verlenen of gastouder te zijn voor koren die ondergebracht moeten worden. Ouders die op school meehelpen vallen onder de op school geldende verzekering.

U krijgt drie maal per jaar een onderwijs rapport en een muzikaal rapport. Ook vinden er twee maal per jaar geplande oudergesprekken plaats. Voor de juiste data verwijzen wij naar de jaarkalender, die aan het begin van het schooljaar wordt uitgegeven.

Aan de Koorschool is een oudervereniging verbonden. Het bestuur van deze vereniging wordt gevormd door de ouderraad.

Ouders - meewerken op school
X
X

Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat er cookies worden geplaatst voor een optimale gebruikservaring. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close