Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt:

Dag Van / tot
Maandag 08.30 tot 14.45
Dinsdag 08:30 tot 14:45
Woensdag 08.30 tot 12:30
Donderdag 08:30 tot 14:45
Vrijdag 08:30 tot 14:45

De pauzes zijn van 10.00 tot 10.15 uur en van 11.45 tot 12.30 uur. De kinderen zijn vanaf 08.00 uur welkom op school.

Overblijven

Aangezien veel leerlingen niet uit de directe omgeving van de school komen, blijven de meeste kinderen tussen de middag op school. Onder toezicht van de leerkracht gebruiken ze de meegebrachte lunch tussen 11.45 en 12.00 uur en onder toezicht van de overblijfouders spelen zij van 12.0012.30 uur op de speelplaats. Er wordt gezorgd voor buitenspelmateriaal. In 2021-2022 is het overblijfgeld voor een heel schooljaar vastgesteld op € 194,-. Dit kunt u in één keer betalen of in termijnen.

Buitenschoolse opvang

Er is een convenant tussen Koorschool St. Bavo en Stichting Kinderopvang Haarlem, waarin de samenwerking bij de organisatie van een aanbod van naschoolse opvang inclusief vakantieopvang en margedagen is vastgelegd. Voor meer informatie over de Stichting Kinderopvang Haarlem gaat u naar: kinderopvanghaarlem.nl. Voor rechtstreeks contact kunt u bellen naar 023 542 60 56

Elke donderdag is er Open School en zaterdag 11 maart Open Dag! Klik hier voor meer informatie.