Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt:

Dag Van / tot
Maandag 08.30 tot 14.45
Dinsdag 08:30 tot 14:45
Woensdag 08.30 tot 12:30
Donderdag 08:30 tot 14:45
Vrijdag 08:30 tot 14:45

De pauzes zijn van 10.00 tot 10.15 uur en van 12.00 tot 12.45 uur. De kinderen zijn vanaf 08.00 uur welkom op school, de deuren openen om 08;15 uur.

Overblijven

Aangezien veel leerlingen niet uit de directe omgeving van de school komen, blijven de kinderen tussen de middag op school. De kinderen lunchen in de klas tussen 12.00 en 12.15 uur en onder toezicht van de leerkrachten spelen zij van 12.15 – 12.45 uur buiten. Er wordt gezorgd voor buitenspeelmateriaal. Ook hebben we een tafeltennis- en een voetbaltafel. In 2022-2023 is het overblijfgeld voor een heel schooljaar vastgesteld op € 194,-. Dit kunt u in één keer betalen of in termijnen.

Buitenschoolse opvang

Er is een convenant tussen Koorschool St. Bavo en Stichting Kinderopvang Haarlem, waarin de samenwerking bij de organisatie van een aanbod van naschoolse opvang inclusief vakantieopvang en margedagen is vastgelegd. Voor meer informatie over de Stichting Kinderopvang Haarlem gaat u naar: kinderopvanghaarlem.nl. Voor rechtstreeks contact kunt u bellen naar 023 542 60 56

Elke dinsdag en donderdag is er Open School en woensdag 24 mei Open Dag! Klik hier voor meer informatie.