Vakanties

De school en de regio (Noord-Nederland) volgen zoveel mogelijk de landelijke adviesdata voor vakanties. Stem uw vakantieplannen af op de schoolvakanties. Helaas kan geen extra schoolverlof worden verleend voor eerder vertrekkende vliegtuigen, eerder te huren accommodaties en/of file ontwijkend gedrag. De regels van de leerplicht omtrent verlof zijn te vinden op de website.

Vakantierooster 2021-2022

Vakantie Van Tot Bijz.
Herfstvakantie Za. 16/10/’21 Zo. 24/10/’21  
Kerstvakantie Za. 25/12/’21 Zo. 09/01/’22 Vrij. 11.45 uur uit
Krokusvakantie Vrij. 18/02/’22 Zo. 27/02/’22 Vrij. studiedag 2
Pasen Vrij. 15/04/’22 Di. 19/04/’22 Incl. studiedag 3
Meivakantie Za. 23/04/’22 Zo. 08/05/’22
Hemelvaart Do. 26/05/’22 Zo. 29/05/’22
Pinksteren Ma. 06/06/’22  
Zomervakantie Za. 16/07/’22 Zo. 28/08/’22 Vrij. 11.45 uur uit

Studiedagen 2020-2021

Studiedag Datum
Studiedag 1 Wo. 13/10/’21
Vrije middag Vrij. 24/12/’21
Studiedag 2 Vrij. 18/02/’22
Studiedag 3 Di. 19/04/’22
Vrije middag Vrij. 15/07/’22

Bijzonder verlof

In de leerplichtwet staat dat uw leerplichtige kind (5 t/m 17 jaar) de school moet bezoeken. Verzuim is alleen toegestaan met een geldige reden zoals ziekte van het kind of doktersbezoek. In een aantal bijzondere gevallen is extra verlof mogelijk.

Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een kind gedurende geen enkele vastgestelde schoolvakantie twee weken gezinsvakantie kan genieten vanwege de “specifieke aard van het beroep” van één van de ouders (uit jurisprudentie is gebleken dat er vanuit gegaan moet wordt dat de ouder het merendeel van zijn inkomsten slechts in de zomervakantie kan verdienen).

In dat geval kan bij de directeur van de school verlof worden aangevraagd voor extra vakantie. De directeur kan in deze gevallen één maal per jaar voor ten hoogste tien schooldagen verlof verlenen. Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie. NB. Een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van verlof voor extra vakantie.

Op de pagina downloads kunt u de schoolgids downloaden voor een overzicht van alle voorwaarden omtrent het aanvragen van bijzonder verlof.

Formulier verlofaanvraag

Elke donderdag is er Open School en zaterdag 12 maart Open Dag! Klik hier voor meer informatie.