Ziek melden

Indien uw kind ziek is en niet naar school kan komen, verzoeken wij u om dit vóór schooltijd aan ons door te geven – dit kan via ons oudercommunicatiesysteem Parro. Als wij om 09:00 uur nog niets hebben gehoord bellen wij naar huis.

Bij ziekte van leerkracht

Bij ziekte van één van onze leerkrachten proberen we vervanging te regelen. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt een groep verdeeld over meerdere groepen. In uiterste nood wordt een groep naar huis gestuurd.

Elke dinsdag en donderdag is er Open School en woensdag 24 mei Open Dag! Klik hier voor meer informatie.