Team

Het reguliere onderwijsprogramma en het muziekonderwijs worden zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden. De muziek- en onderwijsinspectie werken samen in de ontwikkeling van het lesprogramma. Maak kennis met het team van de Koorschool in Haarlem! Wie werken er bij ons op school en bij wie kunt u terecht met specifieke vragen of verzoeken?

Neem gerust contact met ons op voor algemene vragen, meldingen of onduidelijkheden!

Schoolteam

Muziekteam

Klassen

Wie werken er op de Koorschool?

Mevr. Annemarie van Zoest de Bruijn – Directeur MI 

Constance Huveneers – Adjunct Directeur, Intern Begeleider en Groepsleerkracht van groep 8
Sanne Nieuwenhuijsen – Dirigent en artistieke leiding (Magistra Cantus)
Laine Tabora – Dirigent (vervangend)
Jeannette van Schaik – Stempedagoge & soloklas
Cecile Beemster – Groepsleerkracht van groep 5/6
André Heijting – Groepsleerkracht van groep 6/7
Ellen Kooimans – Groepsleerkracht van groep 5/6 en groep 8
Annelies Boeting – Onderwijsassistente

Vanessa Julia – Administratief medewerkster (di., do. & vrijdag)
Simone Koelman – Administratief medewerkster (ma., woe. & vrijdag) 

Word vriend van onze koren!

De stichting Vrienden van de Sint Bavo Koren is in 1981 opgericht met als doel het verwerven en beheren van gelden, teneinde deze gelden aan te wenden voor het bevorderen van de kennis en de praktijk der kerkmuziek en liturgie in het algemeen en in het bijzonder het ondersteunen van de werkzaamheden uitgevoerd door de te Haarlem gevestigde Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal Sint Bavo. Zij tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van subsidies en bijdragen.

U kunt ons steunen! Door vriend te worden, maar ook door fiscaal vriendelijk te schenken of door middel van een éénmalige donatie. Lees er meer over op www.vriendensintbavo.nl!

Elke dinsdag en donderdag is er Open School en woensdag 24 mei Open Dag! Klik hier voor meer informatie.