Klassen

Het begin van de week op de Koorschool kent een vliegende start. Leren, zingen, instrumentlessen of spelenderwijs muziek maken tijdens het muziek-atelier, het is een drukke dag. Ontdek een maandag op de Koorschool in vogelvlucht.

Groep 5/6 juf Cécile, juf Annelies en juf Ellen (dinsdag)

De maandag is eigenlijk meteen de drukste dag van de week. We starten, na de “check-in” met de weekendverhalen. Daarna wordt er instructie gegeven en kijken de kinderen op de Padlet naar de weektaak. Ze pakken allemaal hun laptop en gaan met rekenen, taal of spelling aan de slag. Om 10:00 uur is het pauze en gaan alle kinderen naar buiten. Na het buiten spelen hebben we op maandag altijd “Pauzepraat” met de hele school in de tussenruimte. We bespreken hoe we met elkaar omgaan en laten kinderen aan het woord die suggesties of vragen hebben. We sluiten vaak af met een goede mop. De sopranen uit groep 6  gaan na de pauze zingen, na drie kwartier volgen de alten. Aan het einde van de ochtend zingt groep 5, heerlijk vinden ze dat! Ik heb dan mooi even een half uurtje alleen met groep 6. Om 12:00 uur lunchen we met elkaar en wordt er voorgelezen. De middag is een flinke organisatie, want dan zijn er ieder half uur kinderen weg voor instrumentlessen. De kinderen kunnen kiezen uit piano-, viool- of gitaarles tijdens schooltijd. Ouders betalen deze instrumentlessen direct aan de instrumentdocenten. Er wordt dus veel zelfstandig gewerkt. Voor veel kinderen is dit een leuke afwisseling maar er zijn ook kinderen die dat nog lastig vinden, daar oefenen we dus op. Het is fijn om aan het eind van de dag even samen af te sluiten met een klein spelletje of een “tafelcircuitje”,

Groep 6/7 met meester André

Ook op dinsdag starten we om 08:30. Alle groepen beginnen de dag met 15 min. stillezen. Daarna geeft meester André instructie en werken de kinderen zelfstandig op hun laptop aan rekenen, taak en spelling. Juf Annelies, onze onderwijsassistente, ondersteunt alle leerlingen die dat kunnen gebruiken vooral in de groepen 5/6 en 6/7. Om 10.00 is het pauze, dan gaan we naar buiten. Na een kwartier eten en drinken de kinderen hun ’10-uurtje’ in de klas. Ondertussen leest juf meester André voor. Na de pauze is het tijd voor het vak Wereldoriëntatie. Dinsdag is het “Solfège-dag”. Juf Janneke haalt steeds groepjes van 4 kinderen uit de klas en geeft Solfège les. De kinderen hebben thuis (iedere dag 10 min.) de les voorbereid. Vaak wordt er “solmiserend” in kanon gezongen. Om 12.00 uur gaat de bel en is het etenstijd. De kinderen mogen gezellig bij elkaar gaan zitten tijdens de lunch. Om 12.15 uur spelen ze nog een half uurtje buiten. ’s Middags haalt juf Jeannette een paar kinderen uit de klas voor Soloklas les. Meester André geeft Engels en een Crea-les. Vandaag wordt er geschilderd in de stijl van Van Gogh. Om 14:45 uur gaat de bel en is de school uit!

Groep 8 met juf Constance en juf Ellen (donderdag)

Groep 8 heeft op dinsdag geluk, dan is het “Tosti-dag” en worden er in de pauze lekker tosti’s gebakken. Na het stillezen wordt het huiswerk nagekeken (groep 8 heeft als voorbereiding op de middelbare school iedere dag huiswerk). Daarna geeft Juf Constance een dictee dat de kinderen in een schrift schrijven. Vervolgens is het tijd voor “Snappet”. De kinderen bekijken hun weektaak op de Padlet die zij online kunnen bekijken en gaan met rekenen, taal en spelling aan de slag. Om 10:00 luidt groep 8 de bel en gaat iedereen naar buiten. Om 10:15 uur eten en drinken we in de klas en wordt er voorgelezen. Juf Constance is daar heel consequent in. Als Specialist Jeugdliteratuur weet ze dat lees(plezier) de basis is van al het onderwijs. Ze organiseert ook vaak leesbevorderingsactiviteiten. Ook hebben we dankzij haar een mooie schoolbibliotheek. Vanaf 10;30 uur wordt er apart door de sopranen en de alten gezongen. De helft van de groep is dan in Muziekzaal 1, de andere helft bereidt een Engelse spreekbeurt voor, of schrijft verder aan zijn of haar verhaal. Na de pauze is het tijd voor zwemles of stemvorming. Juf Jeannette werkt met de kinderen spelenderwijs aan hun houding en ademhaling tijdens het zingen.

Juf Constance heeft dan tijd voor de plusklasleerlingen. Zij werken aan een zelf uitgekozen project of in een pluswerkboekje volgens de methode van Levelwerk.

Elke dinsdag en donderdag is er Open School en woensdag 24 mei Open Dag! Klik hier voor meer informatie.