Aannamebeleid

De Koorschool biedt veel, maar vraagt ook veel van haar leerlingen. Naast een volledig basisschoolprogramma krijgen de leerlingen een gedegen, brede muzikale vorming.

Aanleg en talent

Bij de aanname van nieuwe leerlingen onderzoeken we zorgvuldig of het kind voldoende muzikale en cognitieve bagage heeft om de Koorschool met goed gevolg te doorlopen. Dat betekent dat het kind over een gezonde zangstem en een goed muzikaal gehoor moet beschikken, en dat het kind plezier heeft in zingen en muziek maken. Daarnaast wordt van nieuwe leerlingen verwacht dat zij het gewone basisschoolprogramma zonder veel moeite kunnen volgen.

Plaatsingsregeling elementen

Jaarlijks kunnen maximaal 18 nieuwe leerlingen worden toegelaten tot groep 5; het streven is daarbij naar een gelijke verdeling tussen jongens en meisjes.

  • Vóór aanname worden zij door docenten van de muziekgeleding getoetst op hun muzikale mogelijkheden
  • Plaatsing op de Koorschool gebeurt op volgorde van de score voor het muzikaal onderzoek en onder de voorwaarde dat een voldoende score voor het cognitieve deel is behaald
  • Leerlingen die al een broer of zus op de school hebben worden bij gebleken geschiktheid met voorrang geplaatst.
  • Instroom in de Koorschool is in de regel in groep 5; indien er plaats beschikbaar is kan onder bepaalde voorwaarden ook instroom in groep 6 plaatsvinden

Respectvolle omgang

De Koorschool heeft van oudsher een duidelijke band met de Kathedrale Basiliek St. Bavo. In deze bisschopskerk werken de kinderen mee aan de muzikale verzorging van de liturgie. Wij verwachten van (toekomstige) ouders tevens dat zij – ongeacht hun eigen geloofsovertuiging – deze identiteit respecteren.

We hebben twee openstaande vacatures! Een voor dirigent/ muziekdocent en een voor Administratief medewerker. Klik hier voor meer informatie.