Het karakter van de Koorschool

De Koorschool is een basisschool van groep 5 t/m 8 met een katholieke identiteit, waar ieders eigenheid wordt gerespecteerd en aandacht is voor de individuele leerling. Het is een kleine school waar de leerlingen elkaar snel kennen.

De gemeenschappelijke interesse voor het zingen, de focus op muziek en samen optreden zorgt voor een speciale en verbindende sfeer op school. Ze delen bijzondere ervaringen en trekken een keer per jaar samen op tijdens een concertreis.

Zingen als topsport

Het zingen in een koor heeft een belangrijke pedagogische functie. Kinderen leren dat je in een koor niet iets ‘alleen’ kunt doen. Juist door samen te werken en elkaar te helpen, is het mogelijk om tot prachtige muzikale prestaties te komen.

Kinderen ervaren dat zingen een vorm van topsport is, waar je met lijf en leden bij betrokken bent en waar rust, concentratie en doorzettingsvermogen voor nodig zijn. Kinderen leren zich op verschillende plekken te presenteren, zoals in kerken en op concertpodia in binnen- en buitenland.

Bestuursleden

Kleinschaligheid

Het leerlingenaantal van de school ligt rond de 64 leerlingen: 16 kinderen per schooljaar. De leerlingen worden verdeeld over 3 groepen: groep 5/6, groep 6/7 en groep 8. Het aantal jongens en meisjes per klas is bij voorkeur evenwichtig.

Elke donderdag is er Open School en zaterdag 11 maart Open Dag! Klik hier voor meer informatie.